static-aside-menu-toggler
Slovenská verzia
English version

Fakulta dramatických umení

Bakalárske študijné programy v odbore Umenie so zameraním na divadelné umenie

Faculty of dramatic arts

Bachelor Study Programmes in Art with a focus on Theatre Arts
Magisterský študijný program v odbore Umenie so zameraním na divadelné umenie
Master Study Programme in Art with a focus on Theatre Arts
Doktorandský študijný program v odbore Umenie so zameraním na divadelné umenie
 
Doctoral Study Programme in Artwith a focus on Theatre Arts
Bakalársky študijný program v odbore Umenie so zameraním na filmové umenie a multimédiá
 
Bachelor Study Programme in Artwith a focus on Film Art and Multimedia
Magisterský študijný program v odbore Umenie so zameraním na filmové umenie a multimédiá
Master Study Programme in Artwith a focus on Film Art and Multimedia
 
Doktorandský študijný program v odbore Umenie so zameraním na filmové umenie a multimédia
Doctoral Study Programme in Artwith a focus on Film Art and Multimedia

Fakulta múzických umení

Bakalárske študijné programy v odbore Hudobné umenie

Faculty of performing arts

Bachelor Study Programmes in Musical Art
Magisterské študijné programy v odbore Hudobné umenie
Master Study Programmes in Musical Art
Doktorandské študijné programy v odbore Hudobné umenie
pdf doktorand Hudobné umenie externá forma štúdia (345 KB)
Doctoral Study Programmes in Musical Art
pdf doctoral degree Musical Art part time form (272 KB)

Fakulta výtvarných umení

Bakalárske študijné programy v odbore Výtvarné umenie

Faculty of fine arts

Bachelor Study Programmes in Fine Art
Magisterský študijný program v odbore Výtvarné umenie
Master Study Programmes in Fine Art
Doktorandský študijný program v odbore Výtvarné umenie
Doctoral Study Programmes in Fine Art
Katalóg kurzov 2023/2024 SK-EN https://aku.sk/ root