static-aside-menu-toggler

S účinnosťou od 1. júna 2022 vzniklo na Akadémii umení v Banskej Bystrici pracovisko pre vývoj a výskum v oblasti vedy a umenia AU, ktoré koordinuje vedeckovýskumnú prácu v oblasti umenia, ktorá sa realizuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici v súlade s dlhodobou koncepciou rozvoja školy, vykonáva transfer poznatkov z umeleckého výskumu do vzdelávania, čím prispieva k skvalitňovaniu vzdelávacej činnosti poskytovanej fakultami AU BB.

Pracovisko participuje na domácich a zahraničných projektoch. Koordinuje celoštátne a medzinárodné programy v oblasti umenia, výskumu a vývoja a vedných prepojení. Tvorí koncepciu a projekty náročných kultúrnych podujatí na celoštátnej úrovni, vrátane zahraničnej prezentácie.

Internými zamestnancami pracoviska sú:

M. Mus. Miriam Rodriguez Brüllová - Umelecko-výskumný pracovník v oblasti hudobného umenia
Kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. art. Emília Rigová, ArtD. - Umelecko-výskumný pracovník v oblasti výtvarného umenia
Kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MgA. Ivan Ženatý – Umelecko-výskumný pracovník v oblasti hudobného umenia
(od 1. novembra 2023)
Kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovisko pre vývoj a výskum v oblasti vedy a umenia https://aku.sk/ root