static-aside-menu-toggler

Akadémia umení vytvorila univerzitný grantový systém zriadením grantového fondu univerzity.

Poslaním Fondu na podporu tvorivej, publikačnej vzdelávacej činnosti pedagógov a študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len FPTPVČ) je podporovať a stimulovať rozvoj aktivít tvorivých zamestnancov a študentov všetkých troch stupňoch štúdia a osôb zodpovedných za udržanie procesu habilitácie a inaugurácie kvalitou svojich výstupov. Podporovať prezentáciu originálnych výsledkov práce na významných, renomovaných umeleckých, vedeckých fórach a v odborných profesijných periodikách a taktiež časopisov evidovaných v SCOPUS, WOS a pod., podporovať samostatnú prípravu, tvorbu a realizáciu vlastných umeleckých, vedeckých, vzdelávacích projektov s cieľom osvojiť si princípy vnútorného grantového systému AU 3FaU

Vedenie Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje výzvy na predkladanie projektov zo zriadeného grantového fondu Akadémie umení v Banskej Bystrici,

Fond na podporu umeleckej, vedeckej a vzdelávacej činnosti AU je určený pre finančné krytie projektov troch programov:

  • Program 01 podpora publikačnej a umeleckej činnosti garantov v akreditačnom procese habilitačného a inauguračného konania.
  • Program 02 podpora publikačnej a umeleckej činnosti pedagógov a garantov v akreditačnom procese pre 1.-3. stupeň s prioritou medzinárodných projektov. 
  • Program 03 podpora pedagogickej a študentskej umeleckej intrainštitucionálnej spolupráce.
 
Koordinátori IGS
 

FDU - Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

FMU - Mgr. art. et. Anna Arendáriková, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

FVU - doc. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Interný grantový systém https://aku.sk/ root