static-aside-menu-toggler

1. Vyplnenie formulára žiadosti študenta

Študent so špecifickými potrebami, ktorý chce využívať podporné služby si podá písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami na študijné oddelenie príslušnej fakulty Akadémie umení.

 

Uchádzač so špecifickými potrebami predkladá pre účely vyhodnotenia svojich špecifických potrieb a rozsah podporných služieb pre štúdium najmä:

  • lekárske vysvedčenie, nie staršie ako tri mesiace, ktorým je lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie
  • vyjadrenie psychológa, logopéda alebo špeciálneho pedagóga.

2. Dekan príslušnej fakulty AU vydá rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb na AU BB.

document Študenti so śpecifickými potrebami - Priloha 3: Rozhodnutie fakulty o zaradeni študenta do evidencie (55 KB)

Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami:

  • Koordinátor/ka je kontaktnou osobou, ktorá je poverená riešením problematiky štúdia študentov so špecifickými potrebami.
  • Koordinátor/ka poskytuje podrobnejšie informácie o podporných službách pre uchádzačov so špecifickými potrebami
  • Na každej fakulte pôsobí koordinátor pre danú fakultu (FDU, FMU, FVU)

Prehľad koordinátorov pôsobiacich na fakultách AU:

Fakulta dramatických umení
Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.
+421 48 4320304
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Fakulta múzických umení
doc. Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D., ArtD.
+421 48 4320 214
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Fakulta výtvarných umení
Mgr. Roman Schwartz
+421 48 4320 510
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
METODICKÉ USMERNENIE MŠVVaŠ PRE VYTVÁRANIE PODMIENOK NA PODPORU ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
 
Dôležité odkazy:
 
Podmienky štúdia pre znevýhodnených študentov https://aku.sk/ root