static-aside-menu-toggler

Akadémia umení v Banskej Bystrici je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.

Povinnosť zverejňovať podľa § 52 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní
 
Povinnosť zverejňovať Správu o zákazkach s nízkou hodnotou
Verejné obstarávanie https://aku.sk/ root