static-aside-menu-toggler

Koncert Komorného orchestra Akadémie Umení

FMU

29 máj
18:00 - 19:30
Cikkerova Sieň, Radnica, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica, SlovenskoKomorný orchester Akadémie umení v Banskej Bystrici
pod vedením dirigenta Daniela Simandla
sólistami koncertu budú Carmen Ferenceiová – soprán, Milan Hajaš - barytón, Pavol Bohdan Zápotočný – klavír

Vokálny koncert Zulfizar Zázrivej

FMU

31 máj
18:00 - 19:15
Komorná sála FMU

Program:
1. Georg Friedrich Händel (1685 – 1789) Ária Morgany z opery Alcina – Tornami a vagheggiar...
2. Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) Recitatív a ária Donny Anny z opery Don Giovanni – Crudele?.. Non mi dir...
3.  Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) Ária Donny Anny – Or sai chi ľonore...  
4. Giuseppe Verdi (1813 – 1901) Scéna a ária Gildy z opery Rigoletto –
Gualtier Maldè...Caro nome
5. Bedřich Smetana (1824 – 1884) Skřivánčí píseň Barči z opery Hubička – Hlásej, ptáčku, hlásej dobrý den!...
5. Giuseppe Verdi (1813 – 1901) Scéna a ária Gildy z opery Rigoletto –
Gualtier Maldè...Caro nome
6. Antonín Dvořák (1841 – 1904) V národním tónu op. 73, B146
Dobrú noc
Žalo dievča, žalo trávu
Ach, není tu
Ej, mám já koňa faku
7. Antonín Dvořák (1841 – 1904) Čtyři písně op. 82 B157
Kéž duch můj sám
Při vyšívání
Jaro
U potoka


účinkujú:
Zulfizar Zázrivá - soprán
Bohdan Koval - klavír

Pedagogické vedenie:
prof. Mária Tomanová

Pažický | Solárik | Slovenské klavírne duo | Komorné koncerty FMU

FMU

04 jún
17:00 - 19:00
Konorná sála FMU

Slovenské klavírne duoPeter Pažický § Aleš SolárikProgram: Wolfgang Amadeus Mozart | Franz Schubert | Antonín Dvořák

Zemskia | Kopelman | Arendárik | Komorné koncerty FMU

FMU

11 jún
18:00 - 21:00
Komorná sála FMU

Daria Zemskia
Robert Kopelman
Matej Arendárik

J. Brahms: Sonáta pre husle a klavír op.78 G dur
I. Vivace ma non troppo
II. Adagio- Piu Andante- Adagio
III. Allegro molto moderato

J. Brahms: Sonáta pre klavír a violončelo op.38 e mol (schválne je uvedený ako prvý klavír, nie je to nepresnosť..)
I. Allegro non troppo
II. Allegretto quasi Menuetto
III. Allegro

J. Brahms: Trio pre husle, violončelo a klavír op.40 Es dur (pôvodne napísané pre lesný roh, neskôr Brahmsom transkripovaný hornový part pre violončelo)
I. Andante
II. Scherzo (Allegro)
III. Adagio mesto
IV. Allegro con brio

Dodatočné prijímačky na INTERMÉDIÁ-DIGITÁLNE MÉDIÁ-PRIESTOROVÁ TVORBA

FVU

25 júnjún
Kollárova 22, Banská Bystrica

Fakulta Výtvarných Umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vypisuje dodatočné prijímacie pohovory na akademický rok 2024/2025 pre 1. stupeň štúdia v bakalárskom študijnom programe INTERMÉDIÁ-DIGITÁLNE MÉDIÁ-PRIESTOROVÁ TVORBA, ktoré sa uskutočnia 25. – 26. 6. 2024 / utorok-streda/.

Prihlášku je potrebné zaslať elektronicky a následne ju vytlačiť a zaslať aj poštou do 2. mája 2024 na študijné oddelenie s nasledujúcimi prílohami: - životopis; - kópiu maturitného vysvedčenia; - doklad o zaplatení poplatku.

Adresa školy: Fakulta výtvarných umení Akadémia umení v Banskej Bystrici študijné oddelenie Kollárova 28 974 01 Banská Bystrica.

Administratívny poplatok 50 € uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000067813/8180 Variabilný symbol: 301 Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU a rodné číslo alebo meno uchádzača.
Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia

Bližšie informácie o študijnom programe a priebehu prijímacích pohovorov sa dozviete na: fvu.aku.sk – štúdium – prijímacie konanie – bakalárske štúdium - Harmonogram PTS – dodatočné kolo I-DM-PT a tiež na hlavnej stránke fvu.aku.sk v Oznamoch.

Poznámka:
Študentstvo, ktoré sa už tento rok v januári zúčastnilo na našej fakulte prijímacích pohovorov na študijný program Intermédiá-Digitálne Médiá-Priestorová Tvorba sa nemôže opätovne prihlásiť na štúdium v dodatočnom termíne.

Harmonogram prijímacieho konania pre študijný program Intermédiá-Digitálne Médiá-Priestorová Tvorba nájdete tu.

Všetky informácie nájdete aj na našom webe

Medzinárodné letné majstrovské kurzy

FMU

28 augustseptember

Úvodný ročník medzinárodných majstrovských kurzov. Lektorský budu prof. Marián Lapšanský - klavír, prof. Ivan Ženatý - husle, MgA. Petr Nouzovský - violončelo

img-1-intro

Fakulta výtvarných umení.

Štúdium na fakulte sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov v oblasti výtvarného umenia, v širokom spektre umeleckých, výrazových foriem a jej presahov. Študenti sa vzdelávajú v prvom až treťom stupni štúdia akreditovaných študijných programov: Maľba – Grafika, Intermédiá – digitálne médiá – priestorová tvorba a Voľné výtvarné umenie.

Fakulta výtvarných umení

Fakulta dramatických umení.

V sebe snúbi pod jednou strechou divadelné a filmové umenie. Od založenia fakulty sú zárukou kvality pedagogického a umeleckého procesu významné osobnosti slovenskej i zahraničnej divadelnej kultúry a filmového umenia. V súčasnosti v študijnom odbore Umenie je možné na fakulte študovať v bakalárskych, magisterských a doktorandských stupňoch v študijných programoch Herectvo, Divadelná dramaturgia a réžia, Divadelné umenie a Filmová a televízna réžia a scenáristika.

Fakulta dramatických umení

img-2-intro
img-1-intro

Fakulta múzických umení.

Reprezentuje umeleckú vysokoškolskú inštitúciu, ktorej podoba a zameranie sa stali neodmysliteľnou súčasťou slovenskej kultúry. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch Interpretačné umenie a Kompozícia na bakalárskom a magisterskom stupni, a  študijnom programe Hudobné umenie na doktorandskom stupni štúdia. Fakulta poskytuje vzdelávanie aj v dopĺňujúcom pedagogickom štúdiu.

Fakulta múzických umení

Databáza umenia.

Akadémia umení v Banskej Bystrici ponúka pre svojich študentov, pedagógov a absolventov jedinečnú a unikátnu možnosť archivácie vlastnej tvorivej činnosti, predovšetkým slúži na archiváciu záverečných prác, semestrálnych prác, ako aj iných výstupov umeleckej tvorby. Jej cieľom je mapovať, prezentovať a archivovať práce, ktoré sa realizujú na akadémii aj mimo akademického prostredia.

art.aku.sk

img-2-intro