static-aside-menu-toggler
 • FVU
  apr 17
  jún 30
  Výstava - Sapere Aude / Odvážiť sa vedieť

  Kurátori: Ivana Moncoľová, Ján Triaška

  Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
 • FMU
  apr 17
  ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV / 1. premiéra

  Lewis Carroll, Maruška Magálová
  Veľké štúdio

  17:00 Fakulta dramatických umení
  Horná 95
  974 01 Banská Bystrica
 • FMU
  apr 17
  Cristian Rotaru + Karen Arutiunian (kontrabas) – bakalársky koncert
  18:00 ŠVK Banská Bystrica, Lazovná 9
 • FMU
  apr 18
  Patrícia Malovec (vokálna interpretácia) – dizertačný koncert
  16:00 Komorná sála FMU, Kollárova 22, Banská Bystrica
 • FMU
  apr 18
  ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV / 2. premiéra

  Lewis Carroll, Maruška Magálová
  Veľké štúdio

  17:00 Fakulta dramatických umení
  Horná 95
  974 01 Banská Bystrica
 • FDU
  apr 18
  KAMENE VO VRECKÁCH

  Marie Jones
  Malé štúdio
  Dĺžka inscenácie: 80 min.

  19:00 Fakulta dramatických umení
  Horná 95
  974 01 Banská Bystrica
 • FMU
  apr 19
  Tetiana Tkach (vokálna interpretácia) – dizertačný koncert
  16:00 Komorná sála FMU, Kollárova 22, Banská Bystrica
 • FMU
  apr 19
  Jakub Prokop (klarinet) – bakalársky koncert
  17:00 Koncertná sála FMU, Kollárova 22, Banská Bystrica
 • FDU
  apr 19
  ZABIJAK JOE

  Tracy Letts
  Malé štúdio
  Dĺžka inscenácie 95 min.

  18:30 Fakulta dramatických umení
  Horná 95
  974 01 Banská Bystrica
img-1-intro

Fakulta výtvarných umení.

Štúdium na fakulte sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov v oblasti výtvarného umenia, v širokom spektre umeleckých, výrazových foriem a jej presahov. Študenti sa vzdelávajú v prvom až treťom stupni štúdia akreditovaných študijných programov: Maľba – Grafika, Intermédiá – digitálne médiá – priestorová tvorba a Voľné výtvarné umenie.

Fakulta výtvarných umení

Fakulta dramatických umení.

V sebe snúbi pod jednou strechou divadelné a filmové umenie. Od založenia fakulty sú zárukou kvality pedagogického a umeleckého procesu významné osobnosti slovenskej i zahraničnej divadelnej kultúry a filmového umenia. V súčasnosti v študijnom odbore Umenie je možné na fakulte študovať v bakalárskych, magisterských a doktorandských stupňoch v študijných programoch Herectvo, Divadelná dramaturgia a réžia, Divadelné umenie a Filmová a televízna réžia a scenáristika.

Fakulta dramatických umení

img-2-intro
img-1-intro

Fakulta múzických umení.

Reprezentuje umeleckú vysokoškolskú inštitúciu, ktorej podoba a zameranie sa stali neodmysliteľnou súčasťou slovenskej kultúry. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch Interpretačné umenie a Kompozícia na bakalárskom a magisterskom stupni, a  študijnom programe Hudobné umenie na doktorandskom stupni štúdia. Fakulta poskytuje vzdelávanie aj v dopĺňujúcom pedagogickom štúdiu.

Fakulta múzických umení

Databáza umenia.

Akadémia umení v Banskej Bystrici ponúka pre svojich študentov, pedagógov a absolventov jedinečnú a unikátnu možnosť archivácie vlastnej tvorivej činnosti, predovšetkým slúži na archiváciu záverečných prác, semestrálnych prác, ako aj iných výstupov umeleckej tvorby. Jej cieľom je mapovať, prezentovať a archivovať práce, ktoré sa realizujú na akadémii aj mimo akademického prostredia.

art.aku.sk

img-2-intro

Deň otvorených dverí na FVU

Fakulta výtvarných umení Vás pozýva na Deň otvorených dverí: 25. 10. 2023

Dni otvorených dverí na FMU

Fakulta múzických umení Vás pozýva na Dni Otvorených dverí: 24. 10. 2023 - 13. 11. 2023