static-aside-menu-toggler

Koncert Komorného orchestra Akadémie Umení

FMU

29 máj
18:00 - 19:30
Cikkerova Sieň, Radnica, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko



Komorný orchester Akadémie umení v Banskej Bystrici
pod vedením dirigenta Daniela Simandla
sólistami koncertu budú Carmen Ferenceiová – soprán, Milan Hajaš - barytón, Pavol Bohdan Zápotočný – klavír

Vokálny koncert Zulfizar Zázrivej

FMU

31 máj
18:00 - 19:15
Komorná sála FMU

Program:
1. Georg Friedrich Händel (1685 – 1789) Ária Morgany z opery Alcina – Tornami a vagheggiar...
2. Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) Recitatív a ária Donny Anny z opery Don Giovanni – Crudele?.. Non mi dir...
3.  Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) Ária Donny Anny – Or sai chi ľonore...  
4. Giuseppe Verdi (1813 – 1901) Scéna a ária Gildy z opery Rigoletto –
Gualtier Maldè...Caro nome
5. Bedřich Smetana (1824 – 1884) Skřivánčí píseň Barči z opery Hubička – Hlásej, ptáčku, hlásej dobrý den!...
5. Giuseppe Verdi (1813 – 1901) Scéna a ária Gildy z opery Rigoletto –
Gualtier Maldè...Caro nome
6. Antonín Dvořák (1841 – 1904) V národním tónu op. 73, B146
Dobrú noc
Žalo dievča, žalo trávu
Ach, není tu
Ej, mám já koňa faku
7. Antonín Dvořák (1841 – 1904) Čtyři písně op. 82 B157
Kéž duch můj sám
Při vyšívání
Jaro
U potoka


účinkujú:
Zulfizar Zázrivá - soprán
Bohdan Koval - klavír

Pedagogické vedenie:
prof. Mária Tomanová

Pažický | Solárik | Slovenské klavírne duo | Komorné koncerty FMU

FMU

04 jún
17:00 - 19:00
Konorná sála FMU

Slovenské klavírne duoPeter Pažický § Aleš SolárikProgram: Wolfgang Amadeus Mozart | Franz Schubert | Antonín Dvořák

Zemskia | Kopelman | Arendárik | Komorné koncerty FMU

FMU

11 jún
18:00 - 21:00
Komorná sála FMU

Daria Zemskia
Robert Kopelman
Matej Arendárik

J. Brahms: Sonáta pre husle a klavír op.78 G dur
I. Vivace ma non troppo
II. Adagio- Piu Andante- Adagio
III. Allegro molto moderato

J. Brahms: Sonáta pre klavír a violončelo op.38 e mol (schválne je uvedený ako prvý klavír, nie je to nepresnosť..)
I. Allegro non troppo
II. Allegretto quasi Menuetto
III. Allegro

J. Brahms: Trio pre husle, violončelo a klavír op.40 Es dur (pôvodne napísané pre lesný roh, neskôr Brahmsom transkripovaný hornový part pre violončelo)
I. Andante
II. Scherzo (Allegro)
III. Adagio mesto
IV. Allegro con brio

img-1-intro

Fakulta výtvarných umení.

Štúdium na fakulte sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov v oblasti výtvarného umenia, v širokom spektre umeleckých, výrazových foriem a jej presahov. Študenti sa vzdelávajú v prvom až treťom stupni štúdia akreditovaných študijných programov: Maľba – Grafika, Intermédiá – digitálne médiá – priestorová tvorba a Voľné výtvarné umenie.

Fakulta výtvarných umení

Fakulta dramatických umení.

V sebe snúbi pod jednou strechou divadelné a filmové umenie. Od založenia fakulty sú zárukou kvality pedagogického a umeleckého procesu významné osobnosti slovenskej i zahraničnej divadelnej kultúry a filmového umenia. V súčasnosti v študijnom odbore Umenie je možné na fakulte študovať v bakalárskych, magisterských a doktorandských stupňoch v študijných programoch Herectvo, Divadelná dramaturgia a réžia, Divadelné umenie a Filmová a televízna réžia a scenáristika.

Fakulta dramatických umení

img-2-intro
img-1-intro

Fakulta múzických umení.

Reprezentuje umeleckú vysokoškolskú inštitúciu, ktorej podoba a zameranie sa stali neodmysliteľnou súčasťou slovenskej kultúry. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch Interpretačné umenie a Kompozícia na bakalárskom a magisterskom stupni, a  študijnom programe Hudobné umenie na doktorandskom stupni štúdia. Fakulta poskytuje vzdelávanie aj v dopĺňujúcom pedagogickom štúdiu.

Fakulta múzických umení

Databáza umenia.

Akadémia umení v Banskej Bystrici ponúka pre svojich študentov, pedagógov a absolventov jedinečnú a unikátnu možnosť archivácie vlastnej tvorivej činnosti, predovšetkým slúži na archiváciu záverečných prác, semestrálnych prác, ako aj iných výstupov umeleckej tvorby. Jej cieľom je mapovať, prezentovať a archivovať práce, ktoré sa realizujú na akadémii aj mimo akademického prostredia.

art.aku.sk

img-2-intro