static-aside-menu-toggler

PREAMBULA

ALUMNI KLUB študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len ,,ALUMNI AU BB“ ) je združenie absolventov, ktoré slúži ako nástroj na udržanie kontaktov univerzity so svojimi úspešnými absolventmi, poskytuje priestor na vzájomnú komunikáciu, administráciu rôznych aktivít, podujatí a zároveň ponúka priestor na udržiavanie vzájomných kontaktov medzi absolventmi.

CIELE ALUMNI AU BB

→ rozvíjať a podporovať kontakty s absolventmi Akadémie umení v Banskej (ďalej len ,,AU BB“ ),
→ informovať o aktivitách a podujatiach AU BB,
→ podporovať a poskytovať súčinnosť a pomoc pri budovaní umeleckej kariéry,
→ poskytovať priestor na prezentáciu, propagáciu profesionálnych úspechov absolventov,
→ možnosť zúčastňovať sa odborných prednášok, podujatí a ďalšieho vzdelávania,
→ organizovať a plánovať spoločné aktivity, stretnutia a spoločenské podujatia (plesy, športové podujatia, tábory a pod.).
→ poskytnúť mediálny priestor v univerzitnom časopise ART 3


ČLENSTVO V ALUMNI AU BB

→ registrácia formou formulára
→ bez poplatkov za registráciu a administráciu
→ využívanie študentských benefitov a výhod cez portál AiS2
→ sprístupnenie a propagácia vlastnej tvorby prostredníctvom informačných a komunikačných nástrojov AU BB
 
 
Viac na:
Alumni klub Akadémie umení v Banskej Bystrici https://aku.sk/ root