static-aside-menu-toggler

Akadémia umení v Banskej Bystrici sa rovnako ako aj ďalšie umelecké vysoké školy na Slovensku snaží o to, aby umelecká tvorba bola postavená na úroveň vedecko-výskumnej činnosti. Registrácia umeleckých aktivít vysokoškolských učiteľov a študentov vysokej školy zachytáva množstvo a validitu výstupov umeleckej tvorby, ktorá je prejavom rovnakej kreativity, ako je tvorivosť vo vedecko-výskumnej a vývojovej sfére.

Umelecká tvorba Akadémie umení v Banskej Bystrici je cieľom, ku ktorému smeruje vysokoškolské vzdelávanie v jednotlivých študijných programoch, a zároveň je aj prostriedkom, ktorým sa vzdelávanie priebežne posudzuje.

→Aktuálne pokyny

Umelecká činnosť https://aku.sk/ root