static-aside-menu-toggler
 • Si študent plný nápadov?
 • Máš obrovský potenciál, ale nie vždy aj dostatok zdrojov na ich uskutočnenie?
  Teraz je ten správny čas premeniť svoje nápady na skutočnosť. Či už túžiš po realizácii vlastných projektov, chceš zažiť študijnú skúsenosť v zahraničí, alebo hľadáš spôsob ako si pokryť internát či iné študentské výdavky, naša študentská pôžička ti v tom pomôže.
 • Termíny vypísaných pôžičiek sú zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke Fondu na podporu vzdelávania www.fnpv.sk.
   logo fnpv

Výhody študentskej pôžičky

 • začneš splácať až po ukončení štúdia
 • počas štúdia sa pôžička neúročí
 • po ukončení štúdia sa pôžička úročí iba 4% úrokom ročne
 • vedenie účtu máš bez poplatkov
 • o pôžičku môžeš požiadať opakovane každý akademický rok počas celej doby vysokoškolského štúdia, najviac však šesťkrát akademických rokov (ktoré nemusia nasledovať po sebe)
 • máš nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, alebo z dôvodu evidencie na úrade práce ako uchádzača o zamestnanie
 

Výhody pedagogickej pôžičky

 • bezúčelová
 • bez vekového obmedzenia
 • výhodné splácanie
 • nízky úrok
 • výška pôžičky
 • je vhodná aj pre doktorandov študujúcich dennú formu štúdia
 

 

Pre koho je určená?

Pre študenta I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme na vysokej škole v Slovenskej republike. Študent musí spĺňať aspoň jedno zo špeciálnych kritérií pre tento typ pôžičky.

Aká je maximálna výška pôžičky?

2 000,00 € - pôžička je bezúčelová

Aký je cieľ pôžičky?

Cieľom pôžičky je podporiť sociálno-ekonomicky slabšiu skupinu študentov a sprístupniť im vysokoškolské vzdelanie.

 

Pre koho je určená?

Pre študenta I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole.   Pre študenta III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole.


Aká je maximálna výška pôžičky?

 7 500,00 € - pôžička je bezúčelová                        15 000,00 € - pôžička je bezúčelová


Aký je cieľ pôžičky?

Cieľom pôžičky je podporiť širokospektrálnu skupinu študentov a zlepšiť im podmienky počas vysokoškolského vzdelávania.

 

Pre koho je určená?

Pre študenta I. II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole. Škola sa musí nachádzať zozname VŠ s najlepším celosvetovým hodnotením v rebríčku do 500 miesta.

Aká je maximálna výška pôžičky?

a) 20 000,00 € - pôžička je bezúčelová
b) 40 000,00 € - pôžička je účelová (minimálne polovica z ;poskytnutej pôžičky musí byť použitá na úhradu školného)

Aký je cieľ pôžičky?

Cieľom pôžičky je podporiť talentovaných študentov študujúcich v zahraničí a následne ich motivovať k návratu a výkonu práce na Slovensku.
Ak máš o pôžičku záujem musíš byť v čase podania žiadosti zapísaný do ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia v tom akademickom roku, v ktorom o pôžičku žiadaš.

 

Základné informácie

 • maximálna výška pôžičky je 15 000,00 €
 • pôžička je bezúčelová
 • pôžička sa úročí iba 4% úrokom ročne
 • doba splatnosti je min. 5 a max. 15 rokov

Zabezpečenie pôžičky

Funguje formou ručenia pre pôžičky vo výške od 5 000,00 € vrátane a zároveň formou poistenia vo výške 0,4% ročne z nesplatenej istiny.

Študentská a pedagogická pôžička z Fondu na podporu vzdelávania https://aku.sk/ root