static-aside-menu-toggler

Symboly Akademie umení v Banskej Bystrici tvoria logá, insígnie, taláre, pečať a fanfáry.


Logo Akadémie umení ↓

AU BB 15book fill


Logo Fakulty múzických umení ↓

FMU bicolor 1 15 fill

Logo Fakulty dramatických umení ↓

FDU icolor 1 15 fill

Logo Fakulty výtvarných umení ↓

FVU bicolor 1 15 fill


Logo Simulačného centra ↓

SC AU logo simulacne centrum 1

Logo Akademickej knižnice↓

Kniznica AU logoRektorské žezlo ↓

zezlo

Insígnie
Insígnie Akadémie umení sú tvorené žezlom a reťaze.
Taláre
Pečať
Slávnostné fanfáry

Symboly https://aku.sk/ root