static-aside-menu-toggler

logo plan obnovy

 

Akadémia umení sa zapojila do Plánu obnovy. Fakulta dramatických umení získala z tohto projektu štipendium pre excelentného PhD. študenta- Mgr.art. Petra Haruma na 3 roky.

Študijný odbor: Umenie
Študijný program: Filmová a televízna réžia a scenáristika

Téma dizertačnej práce: Strih ako nástroj na prezentáciu rôznych perspektív v dokumentárnom filme.

Plán obnovy https://aku.sk/ root