static-aside-menu-toggler
RokNázov OrganizácieDruh zmluvy/dohody
2024 Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Memorandum o spolupráci
2024
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Memorandum o spolupráci
2024
Rádio BB FM
Memorandum o spolupráci
2024
RÚVZ Banská Bystrica
Memorandum o spolupráci
2024
Slovenská filharmónia Bratislava
Dohoda o spolupráci
2024
SAD Zvolen
Memorandum o spolupráci
2024
CoolGearSK Banská Bystrica
Memorandum o spolupráci
2024
Národný dom 
Memorandum o spolupráci
2022
Face Fintice
Memorandum o spolupráci
2022
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš
Memorandum o spolupráci
2022
Rozhlas a televízia Slovenska
Memorandum o spolupráci
2022
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n. o.
Memorandum o spolupráci
2022
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika o.z. Sliač
Memorandum o spolupráci
2022
Kúpele Sliač 
Memorandum o spolupráci
2022
O. z. Za dôstojnú Radvaň
Memorandum o spolupráci
2022
UM n. o. / Centrum nezávislého vizuálneho umenia
Memorandum o spolupráci
2021
STEFE SK, a.s. 
Darovacia zmluva
2021
CVTI SR Bratislava
Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku
2021
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
Memorandum o spolupráci
2021
Mesto Trenčín
Spolupráca projekt Trenčín 2026
2021
Slovak Business Agency Bratislava
Memorandum o spolupráci
2020
Mesto Banská Bystrica, BBSK Banská Bystrica, UMB Banská Bystrica
Memorandum o spolupráci
2019
Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny o.z. Banská Bystrica
Deklarácia o vzájomnej spolupráci
2019
National University of Music Bucharest/Rumunsko
Dohoda o spolupráci
2019
Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica
Zmluva o spolupráci
2018
RTVS Bratislava
Zmluva o spolupráci
2016
Mesto Brezno
Memorandum o spolupráci
2015
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Bratislava
Zmluva o spolupráci
2014
UMB Právnická fakulta B. Bystrica
Zmluva o vzájomnej spoluprác
2013
Úrad priemyselného vlastníctva B. Bystrica
Memorandum o spolupráci
2012
Kyjiv National University of Theatre/Ukrajina
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2012
Univerzita v Novom Sade/Srbsko
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2011
Stredoslovenská galéria B. Bystrica
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2009
STV TŠ Banská Bystrica
Dohoda o vzájomnej spolupráci
2008
Slovenská národná knižnica Martin                
Zmluva o spolupráci
2008
Akademia Muzycna Katowice/Poľsko
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2007
Univerzita v Novom Sade/Srbsko
Dohoda o rámcovej spolupráci
2005
Katolícka univerzita Ružomberok
Rámcová zmluva o spolupráci
Partneri AU https://aku.sk/ root