static-aside-menu-toggler
Zloženie Zamestnaneckej rady AU BB

Mgr. Tomáš Tomašovič (rektorát) - predseda
Alena Strmeňová (FMU)
Anna Filipiaková (FVU)
Mgr. Ingrid Dobišová (FDU)
Bc. Ingrid Klimová (prevádzka)
Zamestnanecká rada https://aku.sk/ root