static-aside-menu-toggler

Okrem umeleckej činnosti je publikačná činnosť jedným z dôležitých výstupov výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti pedagógov a doktorandov Akadémie umení. Publikačná činnosť sa eviduje podľa novej metodiky cez administrátorov na jednotlivých fakultách a je jednou z ostro sledovaných parametrov činnosti vysokých škôl. Vykazovanie tejto činnosti má odozvu nie len v oblastiach akreditácie, posudzovania grantov a projektov, ale čoraz viac sa zvyšuje vplyv publikačnej činnosti aj na rozpočet vysokých škôl.

Evidovanie priamo do databázy CREPČ sa uskutočňuje v Akademickej knižnici Akadémie umení.

Hlavným cieľom vzniku projektu centrálneho registra na evidenciu publikačnej činnosti (CREPČ) bolo vytvorenie riešenia schopného v čo najvyššej miere automatizovať proces získavania a vyhodnocovania údajov súvisiacich s publikačnou činnosťou univerzít. Tieto údaje na úrovni rezortu školstva totiž slúžia ako podklad pre rozdeľovanie finančných prostriedkov jednotlivým (univerzitným) pracoviskám. Sekundárnym cieľom a dôsledkom realizácie primárnej úlohy je vznik unikátneho centrálneho zdroja informácií, ktorý umožňuje získať prehľad o činnosti všetkých zapojených pracovísk odbornej i laickej verejnosti.

→ Aktuálne pokyny

 

Publikačná činnosť https://aku.sk/ root