static-aside-menu-toggler

Podpora publikačnej, výskumnej, umeleckej činnosti a inej tvorivej činnosti pedagógov a umeleckých zamestnancov AU BB, najmä osôb zabezpečujúcich študijné programy 1.-3. stupňa, za účelom kontinuálneho plnenia kritérií akreditačných štandardov, plnenie merateľných ukazovateľov výkonnostných zmlúv a zvyšovania kvality výstupov v periodickom hodnotení tvorivých činností.

IGS AU BB - Program 02 https://aku.sk/ root