static-aside-menu-toggler

Členovia Disciplinárnej komisie AU

Zástupcovia akademickej obce Fakulta  
doc. PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.  FMU  predsedníčka 
PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD.  FDU  
doc. Milan Hnat, akad. maliar, ArtD. FVU   
Zástupcovia študenstva    
Júlia Micíková FDU  
Lenka Gedeonová FMU  
Bc. Matúš Polonec FVU  
 
 
Disciplinárna komisia pre študentov AU https://aku.sk/ root