static-aside-menu-toggler

Edičná komisia

Predsedníčka
doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. - FMU AU
→ rorektorka pre umenie, tvorivú činnosť, habilitačné a inauguračné konanie
tel.: 048 4320 203
mobil: 0907 401 802
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Členovia  
Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD. - FMU AU
→ prodekanka pre rozvoj, projektovú činnosť, medzifakultnú spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy
tel.: 0904 296 196
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD. - FDU AU
→ prodekanka pre rozvoj FDU
tel.: 0903 771 185
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
doc. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD. - FVU AU
→ vedúci Katedry grafiky
tel.: 0907 106 118
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Ing. Ivana Badinská - rektorát
→ riaditeľka Akademickej knižnice  AU
tel.: 048 4320 401
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Ing. Miriam Ďurianová - rektorát
→ ekonomický úsek AU
tel.: 048 4320 129
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Marta Holécyová - rektorát
→ referentka edičnej komisie AU
tel.: 048 4320 115
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Edičná a vydavateľská činnosť https://aku.sk/ root