static-aside-menu-toggler

Časopis o aktivitách pedagógov a študentov AU, prináša aktuálne informácie o podujatiach, koncertoch, výstavách pedagógov a študentov, ako aj reporty z konferencií a festivalov. Vychádza štvrtročne / Magazine about the activities of Teachers and students at Academy of Arts. It brings up-to-date information about events, concerts, exhibitions of educators and students as well as reports from conferences and festivals.

Vydavateľ / Editor
Akadémia umení v Banskej Bystrici / Academy of Art in Banská Bystrica Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica

Adresa redakcie / Editorial Office

Rektorát AU, miestnosť č. 115
tel. 048/4320115
https://www.aku.sk

Vaše príspevky, články, podnety a návrhy adresujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IČO 31094970
ISSN 2453-7349, ISBN 978-80-89555-65-9, EAN 9788089555659

pdf Štatút Art3 (194 KB)

Meno a priezvisko ↓  Fak. Kontakt ↓ Poznámka  ↓ Redakcia ↓
doc. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD. FVU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prodekan FVU pre UVČaMV  Šéfredaktor
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. FMU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Jazykové korektúry Zástupkyňa šéfredaktora
Marta Holécyová REK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Rektorát Sekretariát redakcie
Mgr. art. Katarína Viludová
REK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pracovníčka pre publicitu a vzťahy s verejnosťou  
PhDr. Alena Vrbanová, PhD. FVU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Odborná asistentka Katedry teórie a dejín výtvarného umenia FVU  
Karolína Paluchová FVU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Študentka FVU  
Mgr. et Mgr. art. Anna Arendáriková, PhD FMU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prodekanka FMU Koordinátorka FMU
Mgr. art. Eva Miškovicová FMU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pedagogička FMU   
Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD. FMU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pedagóg FMU  
Diana Budinská FMU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Študentka FMU  
Pavol Béreš FMU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Študent FMU  
Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prodekanka FDU Koordinátorka FDU
Mgr. art. Janka Ovšonková FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Manager Divadla AU BB  
Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pedagóg FDU  
Mgr. art. Petra Kovalčíková FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pedagogička FDU  
Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prodekanka FDU  
PhDr. Kateřina Javorská FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pedagogička FDU  
Ing. Badinská Ivana AK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Riaditeľka knižnice Knižnica AU BB


Redakčná rada ART3
:

Predsedkyňa: doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. 
 prorektorka pre umenie, tvorivú činnosť a medzifakultnú spoluprácu Akadémie umení v Banskej Bystrici - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Šéfredaktor: docMgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.
Zástupkyňa šéfredaktora: PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.
Sekretariát redakcie: Marta Holécyová, adresa  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Členovia:
→ rektor: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
→ prorektor: PaedDr. Peter Vítko

Časopis ART3 https://aku.sk/ root