static-aside-menu-toggler

Predseda   prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – FVU AU BB
     
Interní členovia
  doc.Štefan Balazs, ArtD., akademický maliar – FVU AU BB
    doc. Igor Benca, akademický maliar – FVU AU BB
    prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. – FMU AU BB
    prof. Miroslav Brooš, akademický maliar – FVU AU BB
    doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. – FMU AU BB
    doc. Miroslav Nicz, akademický maliar – FVU AU BB
    prof. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. – FDU AU BB
    doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD. – FMU AU BB
    doc. Mgr. art. Peter Špilák, PhD., ArtD. – dekan FMU AU BB
    prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. – FMU AU BB
    doc. Ľubomír Viluda, ArtD. – FDU AU BB
    doc. Mgr. art. František Výrostko – FDU AU BB
    doc. Vladimír Štric – FDU AU BB
     
Externí členovia
  prof. PhDr. Martin Šmatlák, rektor VŠMU
    doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. – rektor KU Ružomberok
    doc. Mária Heinzová, ArtD. – pedagóg VŠMU Bratislava
    doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. – rektor UMB B. Bystrica
    doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. – rektorka VŠVU Bratislava
    Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. – rektor TU Zvolen
    prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. – Katedra dizajnu TU Košice
     

 

Umelecká a vedecká rada https://aku.sk/ root