static-aside-menu-toggler

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici sa stotožňuje s obsahom memoranda občianskej platformy Otvorená Kultúra. Ako reprezentanti akademickej obce, ktorá edukuje budúcich dramatických, hudobných a výtvarných umelcov, považujeme za podstatné hájiť súčasné kultúrne hodnoty zamerané na umeleckú slobodu, kreativitu, odbornosť, inklúziu a rôznorodosť.

Stanovisko AS OK full

Stanovisko AS AU BB k memorandu občianskej platformy Otvorená Kultúra https://aku.sk/ root